Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje

 • Osnovni pojmovi

  Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda putem internet stranice www.ruber.hr, u vlasništvu tvrtke Ruber d.o.o.(u daljnjem tekstu Ruber).

  Ruber d.o.o.
  Zagrebačka 1
  48260 Križevci
  e-mail: ruber@ruber.hr
  Telefon: 048/711-572
  fax: 048/711-571
  OIB: 17903306091
  IBAN: HR1223600001102101544
  Upisan u Sudski registar. Trgovački sud u Varaždinu.
  Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: 010075399
  Temeljni kapital: 20.000,00 kn - uplaćen u cijelosti

  Ukoliko su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se Kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca. Kupcem se smatra osoba koja naručuje i plaća proizvod, a Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe Kupca.  Online rješavanje sporova

  Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti putem slijedećeg linka
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
  Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.  Osobni podaci i poslovna sposobnost

  Prihvaćanjem Uvjeta prodaje Kupac potvrđuje potpunost i istinitost podataka koje je dao o sebi, svoju poslovnu sposobnost, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda putem Rubera.

  Ruber, sukladno izjavi o privatnosti podataka, prikuplja isključivo podatke nužne za rad i izvršavanje preuzetih obveza.  Narudžba i sklapanje ugovora

  Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik.
  Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem ili telefonski na 048/711-572. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, bit će obaviješten telefonskim putem.

  Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine: e-bankingom, općom uplatom.


  Narudžba se smatra zaprimljenom:


  u slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatom – u trenutku kada Ruber elektroničkim putem zaprimi narudžbu.

  U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, Ruber će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.

  U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada Ruber zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

  Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Ruber će obavijestiti Kupca da proizvod trenutačno nije raspoloživ te ga izvijestiti o roku u kojem je proizvod dobavljiv.

  Naručeni proizvod, ovisno o tome je li dostupan na skladištu, Ruber isporučuje u najkraćemu mogućem roku.

  Ako je proizvod naručen, a kao način plaćanja odabran e-banking ili opća uplata, Ruber se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu 1 radni dan. Nakon isteka roka od primitka narudžbe, Ruber ne jamči raspoloživost proizvoda.

  Prigovori

  Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj omogućuje svim Kupcima da svoje prigovore upute putem pošte na adresu Prodavatelja: RUBER d.o.o., Zagrebačka 1, 48 260 Križevci ili putem elektroničke pošte na adresu ruber@ruber.hr, te će Prodavatelj obavijestiti Kupca o zaprimljenom prigovoru.
  Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Kako bi Prodavatelj sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, Kupac treba navesti točne podatke za primitak istoga.

  Pravo na raskid ugovora

  Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Ruber d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Ruber d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

  Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Ruber web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

  Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Ruber d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
  · odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Ruber webshopa,
  · odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Ruber webshopa,
  · odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 048-711-572 telefonske linije.

  a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

  b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

  c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Ruber d.o.o zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

  d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Ruber d.o.o i korisnika kao kupca.

  e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

  f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

  g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
  - ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
  - ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
  - ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
  - ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
  - ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

  Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Ruber d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Ruber d.o.o, Zagrebačka 1, Križevci), telefaksom na 048/711-571 ili elektroničkom poštom na ruber@ruber.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

  Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na http://www.ruber.hr/other/Povrat.pdf korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Ruber d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

  Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

  Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Ruber d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Ruber d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

  Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Ruber d.o.o., Zagrebačka 1, 48260 Križevci, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Ruber d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 048-711-572 ili se javi na ruber@ruber.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

  Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

  Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Ruberu i iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Ruber o jednostranom raskidu Ugovora.

  Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.


  h) U slučaju materijalnih nedostataka prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

  U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

  Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. proizvod je slomljen, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže, odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

  i) Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod. Prema člancima 400. - 429. Zakona o obveznim odnosima, NN br.5/05,41/08 i 125/11 minimalno jamstvo je 2 godine.

  U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

  Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.


  Podaci o proizvodima

  Podaci o proizvodima temelje se na dostupnim podacima proizvođača. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanim na stranici, PC Shop zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

  Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. U slučaju nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Proizvođač i Ruber ne snose odgovornost, pravnu ili inu, za moguće pogrešne informacije i posljedice njihove interpretacije.


  Raspoloživost proizvoda

  Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi na skladištu, te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u naznačenom roku, navedenom na stranici detalja samog proizvoda.
Upišite se u našu mailing listu